Працює номер мобільного телефону приймальної комісії – (098) 499 15 26.

Звертаємо увагу всіх вступників на те, що змінено місце проведення батьківських зборів.

На допомогу студенту (ЦК математики, фізики, інформатики)

  1. Гречук Василь Юрійович, Кіщук Наталія Василівна. Сходинки до інформатики. Інформатика у 2 класі: посібник для вчителя /В. Ю. Гречук, Н. В. Кіщук. – Коломия: Вік, 2013. – 128 с. – 2700 пр. – ISBN 966-550-097-Х.
   Завантажити
  2. Коваль Л. В., Ніконенко Т. М. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас). Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010102 «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Бердянськ., 2014. – 216 с.
   Завантажити
  3. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] – Х.: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.
   Завантажити
  4. Саган О. В. Методика навчання інформатики в початкових класах / Саган О. В.
   // Інформатика в школі. – 2017. – № 8(104). – 112 с.
   Завантажити
  5. Тимощук О. П. Теоретичні та практичні аспекти навчання інформатики в початковій школі / Тимощук О. П. , – Рівне, 2016
   Завантажити