Відбулась педагогічна рада

23 листопада 2017 року відбулося засідання педагогічної ради відділення початкової освіти і соціальної роботи. З доповіддю «Про роботу колективу відділення з реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу» виступив методист коледжу Михайло Ходак, який наголосив, що протягом останніх років колектив Коломийського педагогічного коледжу працює над науково-методичною проблемою «Науково-методичний супровід освітнього процесу в системі роботи по формуванню творчої особистості майбутнього педагога». В обговорені доповіді взяли участь завідувач відділення Любов Акімова, голови циклових комісій Ганна Зварич, Євген Родін, директор коледжу Валерій Ковтун.

В прийнятій радою Ухвалі йдеться, зокрема, що:

а) методичний кабінет, циклові комісії, педагогічні працівники будуть продовжувати пошук та впровадження нових напрямів і конкретних організаційних форм роботи над реалізацією науково-методичної проблеми закладу, а також і надалі практикуватимуть проведення тижнів циклових комісій, науково-практичних конференцій викладачів і студентів, конкурсів педагогічної майстерності, показових занять, методичних семінарів, майстер-класів, зустрічей з вчителями базових шкіл та інших форм;

б) в контексті реалізації науково-методичної проблеми закладу – викладачам психолого-педагогічних дисциплін та предметних методик вивчити можливість і доцільність внесення коректив в зміст дисциплін циклу психолого-педагогічної підготовки та відповідних методик з урахуванням змісту нормативно-розпорядчих документів МОН України щодо реалізації Програми всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022 роки»;

в) з метою ознайомлення педагогічних працівників коледжу з етапами реалізації Програми всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022 роки» в коледжі буде проведено семінар-практикум з елементами майстер-класу на тему «Нові підходи до організації освітнього процесу в умовах реформування початкової школи» за участю працівників Івано-Франківського Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та інші рішення.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend