Історія закладу

У січні 1940 року рішенням Раднаркому освіти УРСР створена Коломийська педагогічна школа з підготовки учителів І-ІV класів початкової і середньої шкіл. Її діяльність в 1941-1944 рр. було призупинено у зв`язку з подіями Другої світової війни, а у 1944 році відновлено уже в статусі Коломийського педагогічного училища.

1952-1956 роки. У 1952 році рішенням Станіславського обласного відділу народної освіти Станіславське педагогічне училище переведено в місто Коломию та об`єднано з Коломийським педагогічним училищем. У 1956 році ліквідовано Рогатинське педагогічне училище Станіславської області з передачею учнів до Коломийського педагогічного училища. Так у 1956 році було завершено організаційне оформлення Коломийського педагогічного училища – закладу освіти з підготовки вчителів початкових класів (Коротка довідка: з 1939 по 1962 рр. нинішня Івано-Франківська область мала найменування «Станіславська область»).

1957 рік. Рішенням Міністерства освіти УРСР при Коломийському педагогічному училищі відкрито музично-педагогічний відділ з метою підготовки учителів музики та співів для загальноосвітніх шкіл. В структурі закладу стало два відділи: шкільний – для здійснення підготовки вчителів початкових класів, а згодом і старших піонервожатих та музично-педагогічний – для здійснення підготовки учителів музики та співів, а з 1967 року ще й музичних керівників для дошкільних навчальних закладів.

1995 рік. Коломийське педагогічне училище реорганізовано. Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 21.08.1995 р. № 252 «Про оптимізацію мережі навчальних закладів Івано-Франківської області» ліквідовано Коломийське педагогічне училище і професійно-технічне училище № 10 міста Коломиї. Цим же наказом на базі ліквідованих навчальних закладів створено Коломийський індустріально-педагогічний технікум із педагогічним відділенням для підготовки вчителів початкового навчання і музичного виховання та відділенням з підготовки на I ступені кваліфікованих робітників, а на II ступені – майстрів виробничого навчання.

1996 рік. Відкрито спеціальності «Образотворче мистецтво» (з підготовки вчителів образотворчого мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів) і «Соціальна педагогіка» (з підготовки соціальних педагогів для загальноосвітніх навчальних закладів та соціально-педагогічних установ).

1999 рік. З метою оптимізації мережі вищих навчальних закладів і реалізації ступеневої вищої освіти наказом Міністерства освіти України від 21 червня 1999 р. № 211 «Про реорганізацію Коломийського індустріально-педагогічного технікуму» – створено на базі педагогічного відділення Коломийського індустріально-педагогічного технікуму Коломийський педагогічний коледж, як структурний підрозділ Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, – який продовжив здійснювати підготовку вчителів початкових класів, вчителів музики загальноосвітніх навчальних закладів і музичних керівників дошкільних навчальних закладів, вчителів образотворчого мистецтва, соціальних педагогів.

1999 рік. Створено відділення образотворчого мистецтва – з підготовки вчителів образотворчого мистецтва та керівників гуртків з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

2013 рік. Рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради від 20.08.2013 № 1042-23/2013 створено Комунальний вищий навчальний заклад «Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради» замість ліквідованого Коломийського педагогічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (як структурного підрозділу університету). В структурі коледжу залишилося 3 відділення: відділення початкової освіти і соціальної педагогіки – з підготовки вчителів початкових класів і соціальних педагогів; відділення музичного виховання – з підготовки вчителів музики і музичних керівників дошкільних навчальних закладів; відділення образотворчого мистецтва – з підготовки вчителів образотворчого мистецтва та керівників гуртків з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

2017 рік. Спеціальність «Соціальна педагогіка» реорганізовано у спеціальність «Соціальна робота» (з підготовки соціальних працівників для закладів та установ соціальної сфери і соціальних педагогів для закладів освіти та соціально-педагогічних установ).

2020 рік. Рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради від 29.05.2020 № 1480-35/2020 «Про зміну типу та найменування закладів освіти комунальної форми власності» змінено тип та найменування закладів освіти Івано-Франківської області, зокрема: Комунальний вищий навчальний заклад «Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради» на Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради (відповідно до протоколу № 2 зборів трудового колективу Комунального вищого навчального закладу «Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради» від 23.12.2019 року).

Сьогодні підготовку фахівців у Коломийському педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради забезпечує відділення початкової освіти та соціальної роботи і циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва та методики навчання мистецької (образотворче мистецтво) освітньої галузі.

Відділення початкової освіти та соціальної роботи – а) забезпечує підготовку вчителів з початкової освіти з однією із професійних кваліфікацій: вчитель іноземної мови початкової школи, вчитель інформатики початкової школи, вчитель музики початкової школи, керівник дитячого хореографічного колективу, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 Початкова освіта; б) забезпечує підготовку соціальних працівників і соціальних педагогів за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота» зі спеціальності 231 Соціальна робота.

Відповідно до наказу МОН України від 19.12.2019 № 1015-л Коломийський педагогічний фаховий коледж отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Підготовка бакалаврів зі спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка здійснюється на відділенні початкової освіти та соціальної роботи за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта».

Циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва та методики навчання мистецької (образотворче мистецтво) освітньої галузі – забезпечує підготовку вчителів образотворчого мистецтвакерівників гуртка за освітньо-професійною програмою «Образотворче мистецтво» зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Сьогодні освітній процес у Коломийському педагогічному фаховому коледжі забезпечує 9 циклових комісій, які об’єднують висококваліфікований викладацький склад педагогічних працівників, у тому числі: докторів наук, професорів – 1, кандидатів наук – 9, викладачів-доцентів – 2, викладачів-методистів – 29, спеціалістів вищої категорії – 53, спеціалістів першої категорії – 4, спеціалістів другої категорії – 2; педагогічних працівників, яким присвоєно почесне звання, з них: Заслужений працівник освіти України – 1, Заслужений діяч мистецтв України – 1, Заслужений художник України – 1; педагогічних працівників, нагороджених відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, з них: нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти» – 22, нагрудним знаком МОН України «Василь Сухомлинський» – 5.