Відділення початкового навчання та соціальної педагогіки

На відділенні початкової освіти та соціальної роботи проводиться підготовка вчителів початкових класів та соціальних педагогів.

Майбутні вчителі початкових класів можуть одержати одну із спеціалізацій: англійська, німецька, французька, польська мови, інформатика, хореографія, музика, виховна робота, образотворче мистецтво. Термін навчання на базі 9 класів 3 роки 10 місяців. Студенти також одержують атестат про повну загальну середню освіту.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» одержують кваліфікацію: соціальний педагог, педагог-організатор роботи з учнівськими об’єднаннями. Термін навчання на базі 11 класів 1 рік 10 місяців. Випускники цієї спеціальності можуть продовжити навчання на 3 курсі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Особливого значення на відділенні надаємо особистісно-орієнтованій педагогічній освіті. Цей процес вимагає переходу від інформаційної до діяльнісної, творчої моделі навчання. Здійснюючи його, викладачі відділення працюють над удосконаленням лекційно-семінарської форми навчання, використанням інноваційних педагогічних та інформаційних технологій. Під час проведення практичних занять запроваджують новітні форми і методи роботи: ділові та навчальні ігри, діалоги, педагогічні дискусії, проблемні та навчальні ситуації, ігрове та рольове моделювання тощо.

Значну увагу приділяємо забезпеченню зв’язку теорії з практикою. Майбутні вчителі початкових класів під час практики в базових школах проводять крім традиційних, інтегровані, інтерактивні уроки, уроки-подорожі, уроки ознайомлення з природою та інші, організовують позакласну роботу та роботу з батьками.

Формуванню основ професійної компетентності майбутнього соціального педагога сприяє проходження практики в школі та соціальних установах, зокрема міському та районному центрах соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, молодіжному центрі, під час якої студенти отримують вміння та навички соціально-педагогічної роботи.

Усвідомлюючи те, наскільки важливим для майбутнього педагога є знання комп’ютера, вміння працювати в інформаційному просторі, ми ввели вивчення новітніх інформаційних технологій протягом всього періоду навчання в коледжі.

Все це сприяє процесу підготовки майбутнього педагога, а саме: пошуку й реалізації себе як особистості, формування основ професійної компетентності, інструментарію навчально-дослідницької діяльності, пошуку й виробленню Індивідуального стилю майбутньої педагогічної діяльності.

В коледжі діє певна система стимулювання праці студентів. З цією метою на відділенні встановлені іменні стипендії: відомої поетеси, вчительки, громадської діячки Галичини Марійки Підгірянки, видатного педагога, дослідника української народної педагогіки Мирослава Стельмаховича. Відсилаємо подяки батькам та в педагогічні колективи шкіл, де навчались кращі студенти.

Педагогічний колектив працює над створенням у коледжі такої організації позаурочної роботи, яка б сприяла особистісному та професійному зростанню майбутнього педагога.

Поглибити знання, розвинути професійні вміння, сформувати навики наукової роботи студентам допомагає участь у гуртках, центрах, предметних олімпіадах. Обдаровані студенти, які виявили інтерес до наукової роботи та мають власні дослідження з обраної наукової проблеми, стають учасниками наукових студентських конференцій.

Завданню формування професійних вмінь, вихованню високого рівня інтелекту, компетентності, національної свідомості підпорядковані й усі інші форми позакласної роботи: традиційні свята та конкурси, педагогічні читання, читацькі конференції, вечори зустрічі з випускниками, диспути, КВК, брейн-ринги тощо. Зокрема підготовча робота та участь у фольклорному святі «Календарний рік українця в традиціях, звичаях та обрядах» дає можливість активізувати пошуково-дослідницьку роботу студентів, спрямовану на поглиблене вивчення історії рідного краю, народнопоетичної спадщини, звичаїв та обрядів. Ознайомленню з яскравою, різнобарвною і самобутньою культурою козацької держави сприяє свято «Козацькі забави». Традиційними стали конкурси «Таланти твої, першокурснику», «Молода господиня», «Перлина коледжу».

Розвинути творчі здібності, обдарування студенти відділення можуть в гуртках художньої самодіяльності: хорових колективах «Мрія» та «Барви», вокальному ансамблі «Намисто», танцювальних колективах «Фантазія» та «Самоцвіт», естрадній студії «Водограй». Спортивної досконалості студенти досягають на заняттях спортивних секцій з баскетболу, волейболу, футболу, легкої атлетики, настільного тенісу.

На відділенні налагоджена система студентського співуправління. Робота студентського парламенту, старостату дає змогу розвинути творчий потенціал студентів, сформувати навички організаторської роботи.

Підсумком роботи є участь студентів у традиційному святі «За знання», яке проводиться щорічно з метою відзначення досягнень майбутніх фахівців у навчальній, науково-пошуковій, виховній та громадській роботі.

До послуг студентів 3 комп’ютерні лабораторії, електронна бібліотека, бібліотека з книжковим фондом 55 тисяч екземплярів, гуртожиток на 450 місць, студентське кафе «Смак».

І сьогодні педагогічний колектив відділення у пошуку нових ідей, форм і методів організації навчально-виховного процесу, які б сприяли інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку майбутніх спеціалістів.