МЕТОДКАБІНЕТ – Діяльність методичного кабінету

Результати роботи методичного кабінету

Працівники методичного кабінету коледжу, відповідно до річного плану роботи, плідно працювали в другому семестрі 2020/2021 навчального року, враховуючи і дотримуючись карантинних обмежень.

Вчасно, відповідно до графіка, проведено атестацію педагогічних працівників. У 2021 році атестувалося 14 працівників. Для забезпечення атестації було розроблено відповідні заходи і підготовлено необхідні атестаційні матеріали, зокрема, графік роботи атестаційної комісії коледжу на період адаптивного карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104 «Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України», листа МОН України № 1/9-90 від 22 лютого 2021 року «Щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадження нових обмежувальних протиепідемічних заходів».

Графік передбачав скорочення кількості членів атестаційної комісії, необхідних для проведення та оформлення атестаційних процедур до мінімальної – 11 осіб, відповідно пункту 3.12. Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 р. (із змінами від 20.12.2011 та 08.08.2013 рр.).

При проведенні оформлення атестаційних процедур передбачалося вжити всіх можливих заходів для мінімізації ризику поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаврусом SARS-CoV-2, серед його учасників.

30 березня 2021 року проведено засідання атестаційної комісії коледжу відповідно до рекомендацій протоколу № 2 засідання атестаційної комісії ІІІ рівня при департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації від 22.03.2021 року, де, зокрема, було зазначено, що у зв’язку із  продовженням Урядом карантину до 30 квітня 2021 року, тривалість  якого повністю співпадає з термінами проведення атестації педагогічних працівників закладів і установ освіти… відповідно до п. 6.10 Типового положення (питання атестації педагогічних працівників, які не врегульовані Типовим положенням, вирішуються атестаційними комісіями ІІІ рівня відповідно до чинного законодавства України) та враховуючи лист МОН України від 27 березня 2020 року № 1/9-179 «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину» атестаційна комісія ІІІ рівня при департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації вирішила: «З метою мінімізації ризику поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаврусом SARS-CoV-2, серед учасників відповідних засідань атестаційних комісій, здійснити атестацію педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти обласного підпорядкування, інклюзивно-ресурсних центрів, ОІППО, закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти області та закладів охорони здоров’я дистанційно без присутності педагогічних працівників за результатами розгляду атестаційних справ (характеристика, документи про підвищення кваліфікації, атестаційний лист)».

Засідання атестаційної комісії коледжу 30 березня 2021 року було проведено з метою атестації педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу на предмет відповідності займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання; встановлення тарифного розряду; відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, раніше присвоєному педагогічному званню.

Методичним кабінетом до 30 березня 2021 року було підготовлено відповідні супровідні атестаційні матеріали на педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу і подано на засідання атестаційної комісії 30 березня 2021 року.

Вчасно було підготовлено та направлено в департамент пакет атестаційних матеріалів на педагогічних працівників, які атестувалися атестаційною комісією ІІІ рівня при департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації. Пакет включав 11 екземплярів атестаційних матеріалів.

15 квітня 2021 року в режимі он-лайн відбулося засідання атестаційної комісії Департаменту, яка затвердила клопотання атестаційної комісії коледжу.

Атестація і в коледжі, і атестаційною комісією ІІІ рівня при департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА здійснювалася дистанційно без присутності педагогічних працівників за результатами розгляду атестаційних справ (характеристика, атестаційний лист, документи про підвищення кваліфікації та ін.).

За результатами атестацій у коледжі і атестаційною комісією ІІІ рівня при департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА:

 • 2 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
 • 1 педагогічному працівнику присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
 • 1 педагогічному працівнику встановлено 11 (одинадцятий) тарифний розряд керівника гуртка.
 • 2 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
 • 1 педагогічному працівнику присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».
 • 5 педагогічних працівників атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 • 4 педагогічних працівників атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист».

За результатами атестацій 30 березня 2021 р. і 15 квітня 2021 р. підготовлено проєкти наказів про підсумки атестації.

Одним з ключових питань діяльності методичного кабінету коледжу в цей період залишалася організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників і скерування їх на курси підвищення кваліфікації. Основними суб’єктами підвищення кваліфікації та основними базами проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Коломийського педагогічного фахового коледжу є Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.

Вчасно було підготовлено Річний план підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради на 2021 рік та Графік проходження курсів підвищення кваліфікації за накопичувальною системою при Івано-Франківському ОІППО та Білоцерківському ІНПО педагогічними та науково-педагогічними працівниками Коломийського педагогічного фахового коледжу у 2021 р.

Рішеннями Івано-Франківського ОІППО та Білоцерківського ІНПО, на час запровадження в країні карантинних заходів, навчання на курсах здійснювалося за дистанційною формою. На навчання за дистанційною формою реєструвалися тільки ті педагогічні працівники, які зареєстровані на онлайн платформах підвищення кваліфікації у Івано-Франківському ОІППО та Білоцерківському ІНПО у відповідній групі (згідно попередньо затвердженого графіка).

Всього зареєстровано 68 педагогічних працівників для проходження курсів підвищення кваліфікації у календарному 2021 році на базі Івано-Франківського ОІППО та 7 педагогічних працівників для проходження курсів підвищення кваліфікації у календарному 2021 році на базі Білоцерківського ІНПО.

У першому півріччі 2021 календарного року курси підвищення кваліфікації на базі Івано-Франківського ОІППО та Білоцерківського ІНПО пройшли 31 педагогічних працівників.

Методичним кабінетом проводилася відповідна робота, пов’язана з підготовкою матеріалів, необхідних для акредитації освітньої програми «Початкова освіта» за спеціальністю 013 Початкова освіта на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Так, за звітний період працівниками кабінету підготовлено понад 40 документів, пов’язаних з питаннями акредитації ОПП освітнього ступеня «бакалавр» і освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»; оновлено зміст Положення про методичний кабінет Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради у відповідності до Закону України «Про фахову передвищу освіту» та рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 29.05.2020 № 1480-35/2020 «Про зміну типу та найменування закладів освіти комунальної форми власності» – змінено тип та найменування закладів освіти Івано-Франківської області, зокрема: Комунальний вищий навчальний заклад «Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради» на Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради.

Зусиллями працівників методичного кабінету у звітний період було підготовлено необхідні документи для проведення процедури переоформленням ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої та фахової передвищої освіти, переоформлення сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм, пов’язаних зі зміною назви закладу освіти, що дало можливість вчасно оновити зазначені установчі документи провадження освітньої діяльності.

Значну роботу в цей період працівниками методичного кабінету проведено по оновленню структури та удосконаленню змісту веб-сайту коледжу, зокрема, у підготовці визначення обсягу інформації нормативно-правового характеру, необхідної для розміщення на веб-сайті закладу освіти; запропоновано новий підхід групування документів та матеріалів, розміщення яких планується на веб-сайті коледжу.

За звітний період працівниками методичного кабінету підготовлено ряд матеріалів для оновлення оформлення методичного кабінету, зокрема оновлено:

 1. Кваліфікаційну характеристику професії (посади) методиста Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради.
 2. Суть, мету, основні напрями та основні форми науково-методичної роботи у Коломийському педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради.
 3. Напрями та конкретні форми реалізації науково-методичної проблеми Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради.
 4. Структуру науково-методичної роботи Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради.

В полі зору методичного кабінету серед пріоритетних залишалися також питання інформаційно-методичного супроводу освітнього процесу в закладі; організації і забезпечення підготовки та оновлення компонентів комплексу методичного забезпечення дисциплін навчальних планів освітньо-професійних програм спеціальностей; співучасті у моніторингу освітнього процесу в коледжі у контексті вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; участі в підготовці взірців навчального контенту навчально-методичного забезпечення ОПП «Початкова освіта» спеціальності 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; участі у підготовці матеріалів для навчальних програм видів практики; прогнозування функціонального стану освітнього процесу та професійного розвитку педагогічних працівників; координації роботи циклових комісій, надання їм консультативної та практичної допомоги з відповідних напрямків діяльності; координації пошукової та науково-дослідної роботи педагогічних/науково-педагогічних працівників і студентів; інформаційно-методичного супроводу інноваційної діяльності; інформаційно-пропагандистської діяльності – пропаганда досягнень педагогічної науки, освітніх інновацій, вивчення, узагальнення, поширення ідей новаторської освітньої практики; координації навчально-методичної роботи коледжу із закладами післядипломної педагогічної освіти, закладами фахової передвищої освіти, закладами вищої освіти, навчально та науково-методичними установами тощо.