Навчальні та навчально-методичні структурні підрозділи та їх склад (відділення, кафедра, циклові комісії, методичний кабінет)

Положення про структурні підрозділи закладу освіти (відділення, кафедра, циклові комісії, методичний кабінет):

Положення про колегіальні органи, що діють у закладі освіти та їх персональний склад (педагогічна рада, адміністративна рада, науково-методична рада):

Зразки документів про освіту

Копії документів, що регулюють академічну мобільність учасників освітнього процесу:


Свідоцтва на право власності та витяги про державну реєстрацію прав:

🏬 будинок трудового навчання
📎 свідоцтво на право власності (будинок трудового навчання)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (будинок трудового навчання)

🏬 будівля навчального корпусу
📎 свідоцтво на право власності (будівля навчального корпусу)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (будівля навчального корпусу)

🏬 гараж
📎 свідоцтво на право власності (гараж)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (гараж)

🏬 головний навчальний корпус
📎 свідоцтво на право власності (головний навчальний корпус)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (головний навчальний корпус)

🏬 гуртожиток
📎 свідоцтво на право власності (гуртожиток)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (гуртожиток)

🏬 зал ритміки
📎 свідоцтво на право власності (зал ритміки)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (зал ритміки)

🏬 їдальня
📎 свідоцтво на право власності (їдальня)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (їдальня)

🏬 корпус іноземних мов
📎 свідоцтво на право власності (корпус іноземних мов)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (корпус іноземних мов)

🏬 котельня
📎 свідоцтво на право власності (котельня)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (котельня)

🏬 навчальний корпус, спортзал
📎 свідоцтво на право власності (навчальний корпус, спортзал)
витяг про державну реєстрацію прав (навчальний корпус, спортзал)

🏬 склад
📎 свідоцтво на право власності (склад)
📎 витяг про державну реєстрацію прав (склад)

📎 Типове положення про атестацію педагогічних працівників
📎 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800)
📎 Зміни, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1133)
📎 Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (Лист МОН України № 1/9-141 від 04.03.2020 р.)
📎 Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (Наказ МОН України № 1504 від 04.12.2020 р.)
📎 Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників (Постанова КМУ від 23 грудня 2015 р. № 1109 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 476 від 13 червня 2018 р.)
📎 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради

📎 Річний план підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників

📎 Перелік установ-партнерів (суб’єктів), що здійснюють підвищення кваліфікації

 • Атестація здобувачів загальноосвітньої підготовки
 • Атестація здобувачів професійної підготовки
 • Положення про екзаменаційну комісію
 • Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі.
 • Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями.
 • Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів.
 • Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану
 • Інформація про наявність бібліотеки
 • Положення про бібліотеку
 • Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Копії документів, що підлягають перевірці або є результатом дій контролюючих органів (Державна інспекція з енергетичного нагляду, Державна санітарно-епідеміологічна служба, оцінка протипожежного стану приміщень будівель, санітарний паспорт, Державна служба України з питань праці, Акт готовності закладу освіти до нового навчального року та ін):

 • Перелік вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність і становить не менше чотирьох різних найменувань для кожної спеціальності – бакалавра і не менше двох різних найменувань для кожної спеціальності – молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра
 • Перелік фахових періодичних видань (молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, бакалавр – загальний перелік)