Історія закладу

Сторінки історії
Коломийського педагогічного коледжу

Професійна педагогічна освіта в Коломиї бере початок в 20-х роках минулого століття – з відкриття в приміщенні теперішнього коледжу Учительського польського семінару та відкритого в приміщенні музею “Гуцульщина” семінару Українського педагогічного товариства. Прийом здійснювався після 7-го класу школи, термін навчання був 4 роки. Семінар давав право викладання як в державних, так і в народних школах.

У січні 1940 року рішенням Раднаркому Народної освіти УРСР створена Коломийська педагогічна школа з терміном навчання 3 роки. Повітовий відділ народної освіти в м. Коломиї оголосив набір студентів до педагогічної школи з підготовки учителів 1-4 класів початкової і середньої шкіл.

Роки становлення навчального закладу припадають на час, коли світ уже був «втягнутий» у другу світову війну. Відбуваються зміни у суспільно-політичному ладі Західної України, реорганізація існуючої тут системи освіти, створення мережі закладів для навчання за новими програмами. З початком радянсько-німецької війни навчання в педагогічній школі було перервано.

Після звільнення від німецьких військ земель нашого краю, на Прикарпатті виникла велика потреба в учительських кадрах. То були важкі часи. Ще йшла війна, але вже в 1944 році було відновлено навчання у трьох педагогічних училищах Станіславської (тепер Івано-Франківської) області: Коломийському, Станіславському, Рогатинському. Згодом, за рішенням Станіславського обласного відділу народної освіти Станіславське педагогічне училище у 1952 році було переведено в Коломию, а Рогатинське – ліквідовано у 1956 році з передачею учнів до Коломийського педучилища. Так було завершено організаційне оформлення Коломийського педагогічного училища.

За коротку історію закладу в ньому неодноразово відбувалися структурні зміни, пов’язані з життєвою реальністю, потребами краю та регіону.

У 1957 році за рішенням Міністерства освіти УРСР при Коломийському педучилищі було відкрито музично-педагогічний відділ. Основним його завданням було стати центром підготовки висококваліфікованих учителів музики та співів для шкіл Західного регіону.

У 1995 році заклад знову зазнав реорганізації. Згідно наказу № 252 Міністерства освіти України від 21.08.1995 р. “Про оптимізацію мережі навчальних закладів Івано-Франківської області” ліквідовано Коломийське педагогічне училище і професійно-технічне училище № 10 м. Коломиї. Цим самим наказом на базі ліквідованих навчальних закладів створено Коломийський індустріально-педагогічний технікум з відділенням для підготовки вчителів початкового і трудового навчання, музичного виховання та відділенням підготовки кваліфікованих робітників і майстрів виробничого навчання.

Одночасно почала здійснюватися підготовка вчителів образотворчого мистецтва та фахівців зі спеціальності “Соціальна педагогіка” для Прикарпаття.

У жовтні 1997 року при індустріально-педагогічному технікумі створено кафедру педагогіки під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, академіка АПН України Мирослава Гнатовича Стельмаховича. Саме з його іменем пов’язували перспективу перетворення технікуму у ВНЗ та раптова смерть академіка перекреслила ці сподівання.

У 1999 році, враховуючи клопотання Івано-Франківської обласної державної адміністрації та ректорату Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, з метою оптимізації мережі вищих навчальних закладів і реалізації ступеневої вищої освіти наказом № 211 Міністерства освіти України від 21 червня “Про реорганізацію Коломийського індустріально-педагогічного технікуму” створено на базі педагогічного відділення Коломийського індустріально-педагогічного технікуму Коломийський педагогічний коледж як структурний підрозділ Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника.

За період з 1940 р. і по сьогоднішній день Коломийське педагогічне училище (з 1999 – коледж) підготувало понад 14 000 фахівців педагогічних професій.

За 70 років диплом фахівця зі спеціальності “Початкове навчання” одержали понад 12 000 випускників, які успішно працювали і працюють у системі освіти як Івано-Франківської, так і інших областей України.

За 50 років існування музично-педагогічного відділення підготовлено понад 1 500 спеціалістів, серед яких вчителі музики загальноосвітніх шкіл та музичні керівники дошкільних установ міста, району, області.

У 1998 році навчальний заклад здійснив перший випуск освітянських кадрів за спеціальністю “Соціальна педагогіка” з кваліфікацією “Соціальний педагог, організатор соціально-педагогічної діяльності в соціумі”, а у 2000 році – випуск вчителів за спеціальністю “Образотворче мистецтво”.

Серед наших випускників є заслужені вчителі України, відмінники освіти України, дипломанти і переможці обласних та всеукраїнських конкурсів “Вчитель року”, заслужені працівники культури України, заслужені артисти України.

Понад 50 колишніх випускників педагогічного училища працюють сьогодні викладачами рідного закладу. Значна частина вчорашніх студентів – директори, заступники директорів шкіл, викладачі вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, працівники органів законодавчої та виконавчої влади, відділів освіти районних державних адміністрацій, міських виконавчих комітетів тощо.

На даний час у коледжі є 3 відділення: початкового навчання та соціальної педагогіки, музичного виховання, образотворчого мистецтва.

В закладі запроваджено підготовку фахівців із спеціалізацій, які відображають якісні зміни у системі початкової освіти. Так, із спеціальності “Початкове навчання” проводиться підготовка вчителів початкових класів із спеціалізацій: англійська, німецька, французька, польська мови, організація виховної роботи, хореографія, інформатика.

Після закінчення педагогічного коледжу частина випускників працевлаштовується у школах, інші продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Цьому сприяють укладені угоди з обласним управлінням освіти та науки, Прикарпатським національним університетом та Коломийським інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Педагогічний коледж входить також у науково-методичний комплекс з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією.

Сьогодні підготовку студентів забезпечують понад 20 науковців Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та понад 100 викладачів коледжу, з яких 75 % вищої категорії, 42 % мають звання викладач-методист, один є заслуженим працівником освіти України, двоє – заслуженими працівниками культури України, четверо є членами творчих національних спілок.

Основні напрями роботи Коломийського педагогічного коледжу та його результати – це виконання вимог Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Закону України “Про вищу освіту”.