Відомості про право здійснення освітньої діяльностіСертифікати про акредитацію спеціальностейНаказ МОН України про переоформлення ліцензії
_
_
_