Працює номер мобільного телефону приймальної комісії – (098) 499 15 26.

Відділення початкового навчання та соціальної педагогіки

На відділенні початкової освіти та соціальної роботи проводиться підготовка вчителів початкових класів та соціальних педагогів.

Майбутні вчителі початкових класів можуть одержати одну із спеціалізацій: англійська, німецька, французька, польська мови, інформатика, хореографія, музика, виховна робота, образотворче мистецтво. Термін навчання на базі 9 класів 3 роки 10 місяців. Студенти також одержують атестат про повну загальну середню освіту.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» одержують кваліфікацію: соціальний педагог, педагог-організатор роботи з учнівськими об’єднаннями. Термін навчання на базі 11 класів 1 рік 10 місяців. Випускники цієї спеціальності можуть продовжити навчання на 3 курсі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Особливого значення на відділенні надаємо особистісно-орієнтованій педагогічній освіті. Цей процес вимагає переходу від інформаційної до діяльнісної, творчої моделі навчання. Здійснюючи його, викладачі відділення працюють над удосконаленням лекційно-семінарської форми навчання, використанням інноваційних педагогічних та інформаційних технологій. Під час проведення практичних занять запроваджують новітні форми і методи роботи: ділові та навчальні ігри, діалоги, педагогічні дискусії, проблемні та навчальні ситуації, ігрове та рольове моделювання тощо.

Значну увагу приділяємо забезпеченню зв’язку теорії з практикою. Майбутні вчителі початкових класів під час практики в базових школах проводять крім традиційних, інтегровані, інтерактивні уроки, уроки-подорожі, уроки ознайомлення з природою та інші, організовують позакласну роботу та роботу з батьками.

Формуванню основ професійної компетентності майбутнього соціального педагога сприяє проходження практики в школі та соціальних установах, зокрема міському та районному центрах соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, молодіжному центрі, під час якої студенти отримують вміння та навички соціально-педагогічної роботи.

Усвідомлюючи те, наскільки важливим для майбутнього педагога є знання комп’ютера, вміння працювати в інформаційному просторі, ми ввели вивчення новітніх інформаційних технологій протягом всього періоду навчання в коледжі.

Все це сприяє процесу підготовки майбутнього педагога, а саме: пошуку й реалізації себе як особистості, формування основ професійної компетентності, інструментарію навчально-дослідницької діяльності, пошуку й виробленню Індивідуального стилю майбутньої педагогічної діяльності.

В коледжі діє певна система стимулювання праці студентів. З цією метою на відділенні встановлені іменні стипендії: відомої поетеси, вчительки, громадської діячки Галичини Марійки Підгірянки, видатного педагога, дослідника української народної педагогіки Мирослава Стельмаховича. Відсилаємо подяки батькам та в педагогічні колективи шкіл, де навчались кращі студенти.

Педагогічний колектив працює над створенням у коледжі такої організації позаурочної роботи, яка б сприяла особистісному та професійному зростанню майбутнього педагога.

Поглибити знання, розвинути професійні вміння, сформувати навики наукової роботи студентам допомагає участь у гуртках, центрах, предметних олімпіадах. Обдаровані студенти, які виявили інтерес до наукової роботи та мають власні дослідження з обраної наукової проблеми, стають учасниками наукових студентських конференцій.

Завданню формування професійних вмінь, вихованню високого рівня інтелекту, компетентності, національної свідомості підпорядковані й усі інші форми позакласної роботи: традиційні свята та конкурси, педагогічні читання, читацькі конференції, вечори зустрічі з випускниками, диспути, КВК, брейн-ринги тощо. Зокрема підготовча робота та участь у фольклорному святі «Календарний рік українця в традиціях, звичаях та обрядах» дає можливість активізувати пошуково-дослідницьку роботу студентів, спрямовану на поглиблене вивчення історії рідного краю, народнопоетичної спадщини, звичаїв та обрядів. Ознайомленню з яскравою, різнобарвною і самобутньою культурою козацької держави сприяє свято «Козацькі забави». Традиційними стали конкурси «Таланти твої, першокурснику», «Молода господиня», «Перлина коледжу».

Розвинути творчі здібності, обдарування студенти відділення можуть в гуртках художньої самодіяльності: хорових колективах «Мрія» та «Барви», вокальному ансамблі «Намисто», танцювальних колективах «Фантазія» та «Самоцвіт», естрадній студії «Водограй». Спортивної досконалості студенти досягають на заняттях спортивних секцій з баскетболу, волейболу, футболу, легкої атлетики, настільного тенісу.

На відділенні налагоджена система студентського співуправління. Робота студентського парламенту, старостату дає змогу розвинути творчий потенціал студентів, сформувати навички організаторської роботи.

Підсумком роботи є участь студентів у традиційному святі «За знання», яке проводиться щорічно з метою відзначення досягнень майбутніх фахівців у навчальній, науково-пошуковій, виховній та громадській роботі.

До послуг студентів 3 комп’ютерні лабораторії, електронна бібліотека, бібліотека з книжковим фондом 55 тисяч екземплярів, гуртожиток на 450 місць, студентське кафе «Смак».

І сьогодні педагогічний колектив відділення у пошуку нових ідей, форм і методів організації навчально-виховного процесу, які б сприяли інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку майбутніх спеціалістів.