Члени циклової комісії. 2018 рік

Циклову комісію очолює Філійович Ірина Борисівна.
До складу циклової комісії входять одинадцять викладачів і один лаборант.


Детальніше про циклову комісію

Діяльність
Напрацювання
Для студентів
Діяльність

Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентнісного підходу до підготовки висококваліфікованих педагогів, які відповідають вимогам сучасного динамічного світу. Важливим завданням є виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, підготовки їх до використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі, вміння орієнтуватись в інформаційному просторі.

ОЗНАЙОМИТИСЯ

Напрацювання

Науково-методична робота

Онлайн-розробки:

Для студентів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ ІНФОРМАТИКИ
  1. Гречук Василь Юрійович, Кіщук Наталія Василівна. Сходинки до інформатики. Інформатика у 2 класі: посібник для вчителя /В. Ю. Гречук, Н. В. Кіщук. – Коломия: Вік, 2013. – 128 с. – 2700 пр. – ISBN 966-550-097-Х. Завантажити
  2. Коваль Л. В., Ніконенко Т. М. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас). Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010102 «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Бердянськ., 2014. – 216 с. Завантажити
  3. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] – Х.: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с. Завантажити
  4. Саган О. В. Методика навчання інформатики в початкових класах / Саган О. В.
   // Інформатика в школі. – 2017. – № 8(104). – 112 с. Завантажити
  5. Тимощук О. П. Теоретичні та практичні аспекти навчання інформатики в початковій школі / Тимощук О. П. , – Рівне, 2016 Завантажити
  6. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. Завантажити
  7. Вдовенко В.В. Методика навчання інформатики в початковій школі: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії» Авангард», 2016. – 106 с. Завантажити
  8. Ганжела, С. І. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Ч. І. Основи інформатики / С. І. Ганжела, С. О. Шлянчак. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 88 с. Завантажити
  9. Гаряча С. А. ІКТ у початковій школі: навчально-метод. посібник. С. А. Гаряча, Л. Н. Добровольська — Черкаси: ОІПОПП, 2008. – 111 с. Завантажити
  10. Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко ; за ред. Гуревича Р. С. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – 348 с. Завантажити
  11. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – №4. – С. 88. Завантажити
  12. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : Навчальний посібник / Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. / – Вінниця, ТОВ «Планер». – 2011. – 220 с. Завантажити
  13. Дудка О.М. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник. 7-ме вид. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: ЦІТ, 2010. – 55 с. Завантажити
  14. Носенко Т.І. Інформаційні технології навчання: начальний посібник. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 184 c. Завантажити
  15. Ракута В. М. Основи інформаційних технологій (Інформаційна система. Основи роботи з ОС Windows. Графічний редактор. Текстовий редактор): Навчально-довідковий посібник. – Чернігів: ЧОІППО, 2008. – 51с. Завантажити
  16. Ракута В. М. Практичні завдання з основ ІКТ (Інформаційна систе-ма. Основи роботи з ОС Windows. Графічний редактор. Текстовий редак-тор): Навчальний посібник. – Чернігів: ЧОІППО, 2007. – 43с. Завантажити
  17. Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій школі.- Запоріжжя. – 2007 р. Завантажити
  18. Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта». – Херсон. – 2011 р. Завантажити
  19. Шакотько В. В. Інформатика у початковій школі. – Кременчуг. – 2016, С. 88. Завантажити