Члени циклової комісії. 2018 рік

Циклову комісію очолює Філійович Ірина Борисівна.
До складу циклової комісії входять одинадцять викладачів і один лаборант.

Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентнісного підходу до підготовки висококваліфікованих педагогів, які відповідають вимогам сучасного динамічного світу. Важливим завданням є виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, підготовки їх до використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі, вміння орієнтуватись в інформаційному просторі.

ОЗНАЙОМИТИСЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ ІНФОРМАТИКИ
    1. Гречук Василь Юрійович, Кіщук Наталія Василівна. Сходинки до інформатики. Інформатика у 2 класі: посібник для вчителя /В. Ю. Гречук, Н. В. Кіщук. – Коломия: Вік, 2013. – 128 с. – 2700 пр. – ISBN 966-550-097-Х. Завантажити
    2. Коваль Л. В., Ніконенко Т. М. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас). Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010102 «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Бердянськ., 2014. – 216 с. Завантажити
    3. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] – Х.: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с. Завантажити
    4. Саган О. В. Методика навчання інформатики в початкових класах / Саган О. В. // Інформатика в школі. – 2017. – № 8(104). – 112 с. Завантажити
    5. Тимощук О. П. Теоретичні та практичні аспекти навчання інформатики в початковій школі / Тимощук О. П. , – Рівне, 2016 Завантажити