МЕТОДКАБІНЕТ – Діяльність методичного кабінету

Результати роботи методичного кабінету

Початок нового 2020-2021 навчального року, як і закінчення минулого навчального року, припали на період карантинних обмежень. Епідеміологічна ситуація зумовлювала до постійного внесення певних коректив в роботі, але працівники методичного кабінету відповідально працювали над виконанням планових завдань. Окремі з цих завдань окреслимо в даній інформації.

Одним з ключових питань діяльності методичного кабінету коледжу в цей період і надалі залишалося скерування педагогічних працівників нашого освітнього закладу на курси підвищення кваліфікації. Основним суб’єктом підвищення кваліфікації та основною базою проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками Коломийського педагогічного коледжу залишається Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Рішенням Івано-Франківського ОІППО, на час запровадження в країні карантинних заходів, навчання на курсах здійснюється за дистанційною формою.

За літньо-осінній період успішно пройшли курси підвищення кваліфікації в Івано-Франківському ОІППО та отримали відповідні сертифікати про підвищення кваліфікації 24 педагогічні працівники Коломийського педагогічного коледжу. Згідно річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коломийського педагогічного коледжу курсову підготовку до закінчення календарного 2020 року повинні пройти 7 педагогічних працівників.

П’ять викладачів дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за цей період пройшли курси підвищення кваліфікації в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти за категорією «педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти». Курсова підготовка теж здійснювалася за дистанційною формою.

Звичайно, провідним на даному етапі залишалося питання атестації педагогічних працівників коледжу. Вчасно було підготовлено проєкт та затверджено наказом директора коледжу склад атестаційної комісії закладу на 2020-2021 н.р.; процедурно проведено подання директора, педагогічної ради, заяв педагогічних працівників на атестацію у 2021 році; підготовлено графік проведення атестації педагогічних працівників Коломийського педагогічного коледжу у 2021 році; підготовлено проєкт та затверджено наказ директора коледжу про атестацію педагогічних працівників Коломийського педагогічного коледжу у 2021 році та ряд інших документів й матеріалів з процедури і питань атестації педагогічних працівників.

В контексті питання атестації педагогічних працівників, методичним кабінетом підготовлено та затверджено директором закладу річний план атестації педагогічних працівників Коломийського педагогічного коледжу та внесено необхідні зміни до перспективного плану атестації педагогічних працівників Коломийського педагогічного коледжу у 2021-2026 р.р.

В плані роботи методичного кабінету і надалі серед головних – питання проведення науково-практичної конференції педагогічних працівників закладу та науково-практичної конференції студентів коледжу. Їх проведення планується, відповідно, у лютому та березні 2021 року.

В полі зору методичного кабінету серед пріоритетних залишаються також питання інформаційно-методичного супроводу освітнього процесу в закладі, навчально-методичного забезпечення дисциплін навчальних планів, щорічних оглядів портфоліо циклових комісій, видання збірника матеріалів науково-практичних конференцій, сприяння видавничій діяльності закладу, участі в підготовці засідань педагогічної і науково-методичної рад, участі в підготовці матеріалів оновленого літопису Коломийського педагогічного коледжу (до 80-річчя заснування закладу), участі в підготовці взірців навчального контенту навчально-методичного забезпечення ОПП «Початкова освіта» спеціальності 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня освітнього ступеня «бакалавр», участі у підготовці матеріалів для навчальних програм видів практики та ін.

Наше бачення діяльності методичної служби закладу у 2020-2021 навчальному році відображено в плані роботи методичного кабінету Коломийського педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради на 2020-2021 навчальний рік. Із зазначеним планом роботи, підготовленим працівниками методичного кабінету,  можна ознайомитися на сайті коледжу на сторінці «Методичний кабінет. Планування роботи».