На допомогу студенту (ЦК математики, фізики, інформатики)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ ІНФОРМАТИКИ
Завантажити
  1. Гречук Василь Юрійович, Кіщук Наталія Василівна. Сходинки до інформатики. Інформатика у 2 класі: посібник для вчителя /В. Ю. Гречук, Н. В. Кіщук. – Коломия: Вік, 2013. – 128 с. – 2700 пр. – ISBN 966-550-097-Х.
   Завантажити
  2. Коваль Л. В., Ніконенко Т. М. Практикум з методики навчання математики в початковій школі (1 клас). Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010102 «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Бердянськ., 2014. – 216 с.
   Завантажити
  3. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] – Х.: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.
   Завантажити
  4. Саган О. В. Методика навчання інформатики в початкових класах / Саган О. В.
   // Інформатика в школі. – 2017. – № 8(104). – 112 с.
   Завантажити
  5. Тимощук О. П. Теоретичні та практичні аспекти навчання інформатики в початковій школі / Тимощук О. П. , – Рівне, 2016
   Завантажити