Заповніть всі поля

Edit Template

Публікації викладачів циклової комісії

  1. Кіщук Н. Інтегрований підхід до розвитку просторових уявлень молодших школярів / Кіщук Н. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – 2012. – вип. 39. – С. 96-103. Завантажити
  2. Гречук Василь. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА. ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ В СЕРЕДОВИЩІ GEOGEBRA. // – С. 41. Завантажити
  3. Кіщук Н. Основи методики вивчення елементів геометрії у початковій школі / Кіщук Н. – Тернопіль: Навчальна книга – БОГДАН, 2012 – 104 с. – ISBN 978-966-10-1689-6. Завантажити
  4. Гречук Василь Юрійович, Кіщук Наталія Василівна. Сходинки до інформатики. Інформатика у 2 класі: посібник для вчителя /В. Ю. Гречук, Н. В. Кіщук. – Коломия: Вік, 2013. – 128 с. – 2700 пр. – ISBN 966-550-097-Х. Завантажити
  5. Гречук В., Кіщук Н. Шляхи вдосконалення математичної підготовки молодших  школярів / Гречук В., Кіщук Н. // Початкова школа. – 2013. – № 8. – С. 25-30. Завантажити
  6. Кіщук Н. Психологічні аспекти розробки педагогічних програмних засобів для розвитку просторової орієнтації молодших школярів // Проблеми сучасної психології. 2013. Випуск 19 Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, – с. 346-356. Завантажити
  7. Гречук В., Кіщук Н. Від реальних об’єктів до геометричних моделей. Розвиток просторового мислення молодших школярів / Гречук В., Кіщук Н. // Учитель початкової школи. – 2015. – № 6. – С. 14-19. Завантажити
  8. Гречук В., Кіщук Н. Особливості ознайомлення молодших школярів з геометричними тілами / Гречук В., Кіщук Н. // Початкова школа. – 2015. – № 7-8 (553-554). – С. 53-58. Завантажити
  9. Гречук В. Змінна як інструмент відображення руху. Формування поняття змінної у початкових класах / Гречук В. // Учитель початкової школи. – 2015. – № 10. – С. 14-19. Завантажити
  10. Гречук В., Кіщук Н. Змістова лінія “РОБОТА З ДАНИМИ” як системоутворювальний компонент змісту початкового курсу математики / Гречук В., Кіщук Н. // Учитель початкової школи. – 2016. – № 1. – С. 14-18. Завантажити
  11. Гречук В., Кіщук Н. Формальне навчальне середовище: інструменти, оперування об’єктами, самостійна діяльність учнів / Гречук В., Кіщук Н. // Учитель початкової школи. – 2016. – № 2. – С. 7-9. Завантажити
  12. Гречук В., Кіщук Н. Математичні проєкти: вихід за межі формального навчального середовища / Гречук В., Кіщук Н. // Учитель початкової школи. – 2016. – № 5. – С. 10-13. Завантажити
  13. Гречук Василь Юрійович, Кіщук Наталія Василівна. Ознайомлення з геометричними тілами у початковій школі: збірник вправ: книга для вчителя  / В. Ю. Гречук, Н. В. Кіщук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 59, [1] с. : рис., табл. – (Серія “Бібліотека вчителя”). – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-10-3514-9. Завантажити
  14. Кіщук Н. Від маніпулювання моделями до основ геометрії. Засоби формування просторових уявлень молодших школярів / Кіщук Н. // Учитель початкової школи. – 2016. – № 7. – С. 18-22. Завантажити
  15. Гречук В. Неоднозначний світ, і пам’ятать важливо: усе відносно в нім, ймовірно і можливо. Ознайомлення молодших школярів з елементами стохастики / Гречук В. // Учитель початкової школи. – 2016. – № 10. – С. 32-37. Завантажити
  16. Кіщук Н. Властивості фігур геометричних дослідимо ґрунтовно і всебічно. Розвиток геометричної компетентності учнів на основі дослідів, інтуїції та логічних міркувань / Кіщук Н. // Учитель початкової школи. – 2016. – № 11. – С. 12-15. Завантажити
  17. Кіщук Н. Математика на папері у клітинку / Кіщук Н. // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 36-42. Завантажити
  18. Гречук В. Образні таблиці множення / Гречук В. // Учитель початкової школи. – 2016. – № 12. – С. 19-21. Завантажити
  19. Арест М., Кіщук Н. Математична основа технологічної реалізації концепції Л. Виготського. – С. 16. Завантажити
  20. Гречук В. Вивчення геометричного матеріалу у початковій школі / Гречук В. // Початкова школа. – 2017. – № 2-3. – С. 38(2), 27-31(3). Завантажити
  21. Кіщук Н. З ВПРАВАМИ ЦІКАВИМИ ТАК ПРОСТО ЗОРІЄНТУВАТИСЯ У ПРОСТОРІ! Удосконалення навичок просторової орієнтації молодших школярів / Кіщук Н. // Учитель початкової школи. – 2017. – № 4. – С. 14-17. Завантажити
  22. Михайло АРЕСТ, Наталія КІЩУК. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ОБЛІКУ ПРЕДМЕТІВ (Визначення чисельності множини). // Обрії. – 2017. – № 1. – С. 59-63. Завантажити
  23. Наталія КІЩУК. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ МИХАЙЛА АРЕСТА ПРО РЕФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ. // Початкова школа і сучасність. – 2017. – №5. – С. 10-13. Завантажити
  24. Наталія КІЩУК. ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У ПЕРШОМУ КЛАСІ. // МП “Вчитель вчителю”. – Завантажити
  25. Кіщук Н. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА / Кіщук Н. // Початкова школа. – 2018. – №3. – С. 38-42 – Завантажити
  26. Кіщук Н. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ АРИФМЕТИЧНИМИ ДІЯМИ / Кіщук Н. // Початкова школа. – 2018. – №7. – С. 43-48 – Завантажити
  27. Гречук В. МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ. Посібник / Гречук В. – Коломия, 2018, 131 с. Завантажити
  28. Кіщук Н. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ АРИФМЕТИЧНИМИ ДІЯМИ (продовження) / Кіщук Н. // Початкова школа. – 2018. – №9. – С. 26-30 – Завантажити
  29. Кіщук Н. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ НА ОБРАЗНО-ГРАФІЧНОМУ РІВНІ / Кіщук Н. // Початкова школа. – 2018. – №12. – С. 27-32 – Завантажити
  30. Кіщук Н. ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У ПЕРШОМУ КЛАСІ / Кіщук Н. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2018, №7, С. 30-40 – Завантажити
  31. Гречук В. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ФІГУРАМИ / Гречук В. // Початкова школа. – 2019. – №6. – С. 31-35 – Завантажити
  32. Кіщук Н. ФОРМУВАННЯ УСНИХ ПРИЙОМІВ ОБЧИСЛЕНЬ НА ОБРАЗНО-ГРАФІЧНОМУ ПІЗНАВАЛЬНОМУ РІВНІ / Кіщук Н. // Початкова школа. – 2019. – №6. – С. 27-30 – Завантажити
  33. Кіщук Н. ФОРМУВАННЯ УСНИХ ПРИЙОМІВ ОБЧИСЛЕНЬ НА ОБРАЗНО-ГРАФІЧНОМУ ПІЗНАВАЛЬНОМУ РІВНІ (продовження) / Кіщук Н. // Початкова школа. – 2019. – №7. – С. 21-23 – Завантажити
  34. Кіщук Н. ДРОБИ, ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВІДНОШЕННЯ, І ЇХ ВИВЧЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ОБРАЗНО-ГРАФІЧНІЙ МОВІ – Завантажити
  35. Кіщук Н. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОБУДОВІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ / Кіщук Н. // Початкова школа. – 2019, №10, С. 8-14 – Завантажити
  36. Гречук В. ПОБУДОВА ПЕРЕРІЗІВ МНОГОГРАННИКІВ У ДВОВИМІРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ GEOGEBRA / Гречук В. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019, №2, С. 30-42 – Завантажити
  37. Кіщук Н. ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У ПЕРШОМУ КЛАСІ / Кіщук Н. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019, №2, С. 42-48 – Завантажити
  38. Кіщук Н. РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОБРАЗНО-ГРАФІЧНОМУ ПІЗНАВАЛЬНОМУ РІВНІ / Кіщук Н. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – Завантажити
  39. Кіщук Н. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У GEOGEBRA / Кіщук Н. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – Завантажити
  40. Кіщук Н. ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИЧОК КЮЇЗЕНЕРА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ — Завантажити
  41. Гречук В. Вдосконалення методико-геометричної підготовки вчителів початкових класів. Завантажити

Міністерство освіти і науки України

Державна служба якості освіти

Підприємство "Інфоресурс"

Нова українська школа

Електронна версіія підручників

Український центр оцінювання якості освіти

Освітній портал "Педагогічна Преса"

ДОН Івано-Франківської ОДА

ІФОІППО

Як нас віднайти?

тел.: (03433) 2-65-31,
моб.: (098) 499-15-26 (на час вступу)

pedkol.if@ukr.net

вул. Івана Франка 12,
м. Коломия, Івано-Франківська обл, 78203

https://pedcollege.kolomyya.org/

Ми в соціальних мережах

© 2023