Освітньо-професійна програма 013 Початкова освіта

📝 проєкт освітньої програми

📃 освітня програма

📋 переглянути відгуки на освітню програму

Основні дані освітньо-професійної програми:

ID: 45328
Назва освітньої програми: Початкова освіта
Назва освітньої програми англійською: Primary education
Освітній ступінь (рівень): Бакалавр
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Спеціалізація: –
Акредитація: ❌ 
Дата отримання: 
Серія: 
Номер: 
Строк дії до: 
Дата видачі: 
Дата рішення АКУ: 
Номер протоколу: 
Дата та номер наказу: 
Найменування органу (органів) акредитації: