Семінар-тренінг з академічної доброчесності

Семінар-тренінг з академічної доброчесності для випускних груп освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр та освітнього рівня бакалавр спеціальності 013 Початкова освіта відбувся 8 грудня 2022 року.

Консультант Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської МР викладач коледжу, кандидат фізико-математичних наук Maria Lukashenko – Matskiv розкрила питання дотримання академічної доброчесності під час навчання, викладання, творчої чи наукової діяльності.

З методичними рекомендаціями до написання курсової роботи, вимогами до оформлення ознайомила завідувач навчально-виробничої практики, кандидат психологічних наук Людмила Прокопів-Руданець.

На питаннях впровадження принципів академічної доброчесності в освітній процес Коломийського педагогічного фахового коледжу акцентувала увагу гарант освітньо-професійної програми «Початкова освіта», кандидат філологічних наук Oksana Vintoniak-Zvarych.