Спеціальності

Спеціальності

Фаховий молодший бакалавр

Бакалавр

013 Початкова освіта

Спеціалізації: англійська, польська мови

                       хореографія, виховна робота

014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

231 Соціальна робота

Бакалавр

013 Початкова освіта (на базі ОКР молодший спеціаліст)