ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами первинної акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми “Соціальна робота” зі спеціальності 231 “Соціальна робота”
за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”
у Комунальному вищому навчальному закладі “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради”

Ми в соціальних мережах

© 2023