Захист курсових робіт з методики навчання математичної та інформатичної освітніх галузей

Наприкінці квітня студенти IV курсу спеціальності “Початкова освіта”  Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради захистили курсові роботи з методики навчання математичної та інформатичної освітніх галузей.

Захист проводили викладачі циклової комісії математики, фізики, інформатики та  методики навчання математичної та інформатичної освітніх галузей Філійович І. Б., Юрчишин О. І., Гречук В. Ю. за участі заступника директора коледжу з  навчальної роботи Курчія Д. Д.

Тематика курсових робіт студентів пов’язана з питаннями формування ключових компетентностей молодших школярів на уроках математики та інформатики та дослідження шляхів реалізації концепції Нової Української Школи в процесі навчання. Особливо цікавими були роботи, присвячені питанням впровадження STEM-технологій в процес навчання,  використання нестандартних форм проведення уроків та ознайомлення з носіями інформації та способами її збереження.

В ході захисту майбутні вчителі продемонстрували належний рівень теоретичного мислення, вміння користуватися методами досліджень, аналізувати наукові питання та систематизувати отримані результати. Цікавими були висновки щодо  практичного застосування студентами одержаних результатів дослідження під час переддипломної педагогічної практики, що є необхідною умовою становлення їх як фахівців. Члени комісії вітають студентів з гарними виступами та позитивними результатами. Бажаємо успіхів в подальшій підготовці до завершення навчання в коледжі!