Чергове засідання науково-методичної ради

НМР від 25.09.2018

25 вересня 2018 року відбулося засідання науково-методичної ради коледжу. Було розглянуто ряд питань, зокрема:

1) Про хід підготовки до чергової атестації педагогічних працівників (спільне розширене засідання науково-методичної ради та атестаційної комісії коледжу за участю педагогічних працівників, які атестуються у 2019 році).

Доп.: Ходак М.М.

2) Про стан та результативність науково-методичної роботи в коледжі за друге півріччя 2017-2018 н.р. та основні завдання науково-методичної ради, циклових комісій по організації навчальної та науково-методичної роботи у 2018-2019 н.р.

Доп.: Якубовський Я.М.

3) Затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2018-2019 н.р.

Доп.: Якубовський Я.М.

4) Про хід підготовки матеріалів акредитаційних справ спеціальностей «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво», «Соціальна робота».

Доп.: Ковтун В.І., Якубовський Я.М., Ходак М.М., Акімова Л.І., Білоус М.М.,     Прокопів Л.Я., Жданович О.М. голови циклових комісій

5) Про створення регіонального центру підготовки та перепідготовки педагогічних працівників для Нової української школи.

Доп.: Прокопів Л.Я, Солецький М.П.

6) Про стан підготовки студентів коледжу до роботи в Новій українській школі.

Доп.: Прокопів Л.Я., Солецький М.П., Акімова Л.І., голови циклових комісій

7) Ознайомлення з новими нормативними документами та методичними матеріалами по організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в навчальному закладі.

Доп.: Якубовський Я.М., Ходак М.М., Ковтун В.І.

8) Затвердження пакетів комплексних контрольних робіт для проведення самоаналізу та акредитаційної експертизи спеціальностей «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво», «Соціальна робота».

Доп.: Якубовський Я.М., Акімова Л.І., Прокопів Л.Я., Жданович О.М., Білоус М.М.

9) Затвердження освітньої програми профільної середньої освіти для спеціальностей «Початкова освіта» та «Образотворче мистецтво».

Доп.: Акімова Л.І.

В обговоренні виступів взяли участь: голови циклових комісій – Є.В. Родін, О.Д. Садов’як, О.М. Дем’янчук, І.Б. Філійович, І.Я. Вінтоняк.