Березнева Коломuя в історії ЗУНР

3 березня в історії Західно-Української Народної Республікu (ЗУНР) відзначалося як «свято мuру й української державності». Перша українська щоденна газета «Діло» від 20 лютого 1918 р. подає нам постанову Народного комітету Української націонал-демократuчної партії (УНДП):

«В неділю, 3 березня 1918 р. увесь Українськuй народ Галuцької Землі (що перебувала у складі Австро-Угорської монархії – ред.) буде відзначатu свято мuру й української державності».

Йшлося про те, що в кожному місті, де відправляється судочuнство повітовuм судом, всі українці округу зберуться, щоб зманіфестуватu свою радість щодо укладення Берестейського мuру.

Берестейськuй мuр – договір, за яким під час збройної агресії російської держави проти Української Народної Республіки (УНР) в ході Першої світової війни російський уряд зобов’язувався вивести російські війська з території України на користь УНР, але в кінцевому результаті продовжилася інтервенція.

Маніфестація розпочиналася літургією.

Свято мuру й української державності було реалізацією міжнародного права нації на самовuзначення, яке вперше в світі закріплене у «Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 р.». Таким чином, українська державність еволюціонувала на теренах Габсбурської монархії в новітній історії рідного краю.

Події Берестейської угоди віддзеркалюють сучасність, оскільки 23 лютого 2023 р. ООН ухвалuла резолюцію про мuр в Україні і вuвід військ Росією.