Завершено здачу кваліфікаційних іспитів спеціальности 013 Початкова освіта

Вітаємо студентів 4-го курсу спеціальності 013 Початкова освіта (освітньо-професійна програма Початкова освіта) з успішною здачею кваліфікаційного іспиту з педагогіки та методик навчання освітніх галузей початкової школи.

Студенти виявили обізнаність з особливостями роботи в Новій українській школі, показали хороший та відмінний рівень знань змісту інноваційних педагогічних, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій, вільно оперували методами та прийомами їх реалізації у практиці навчання освітніх галузей, передбачених Державним стандартом початкової школи. Акцентували увагу на проблемах забезпечення взаємодії всіх учасників освітнього процесу, врахування вікових та індивідуальних особливостей  дітей, організації інклюзивного навчання. Свої відповіді  аргументували невеликим, але важливим досвідом організації освітнього процесу онлайн та офлайн під час переддипломної практики.

Творчим, креативним підходом до розв’язання педагогічних ситуацій та методичних завдань характеризувались відповіді студентів 4-А курсу – Болець Лесі, Сталащук Галини, 4-Б – Михайлишин Христини, Самуляк Алли, Чопик Валерії, 4-П1 – Копильців Віри, Луканюк Анастасії, Луцак Тетяни, Регуша Павла, 4-П2 – Мельничука Володимира, Німчук Надії, Суздалєвої Аделіни, Яковин Христини, 4-П3 – Петрук Богдани, Федорук Ольги.