Завершення комплексних іспитів спеціальності 231 Соціальна робота

Випускники спеціальності 231 Соціальна робота успішно склали комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності(освітньо-професійна програма Соціальна робота). Студенти підтвердили хороший та відмінний рівень знань з теорії, методик та технологій соціальної роботи, основних напрямків соціальної роботи з окремими категоріями клієнтів та їх застосування в практичних ситуаціях. Розуміють сучасні проблеми соціально-педагогічної діяльності, вміють пов‘язати теоретичні знання із ситуаціями практичного характеру.

Член комісії, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Оксана Ворощук відзначила відповіді студентів  Тинкалюк Лесі та Чиборак Людмили, які продемонстрували високий рівень знань та професійних вмінь і навичок.