РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОДА

Департамент освіти, науки та молодіжної політики ОДА, від 22 вересня 2021 р. № 357

Про ліцензування освітньої діяльності

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, від 30 грудня 2015 року № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” (зі змінами), розпоряджень обласної державної адміністрації від 22 серпня 2017 року № 498 “Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Івано-Франківської області”, від 10 вересня 2021 року № 346 “Про новий склад Ліцензійної комісії з ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Івано-Франківської області” та з урахуванням рішення Ліцензійної комісії з ліцензування освітньої діяльності закладів освіти ІваноФранківської області від 15 вересня 2021 року (протокол № 13):

  1. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти:

Коломийському педагогічному фаховому коледжу Івано-Франківської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 38996220, вул. Івана Франка, буд. 12, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200) у сфері повної загальної середньої освіти на освітньому рівні “профільна середня освіта”;

Голова обласної

державної адміністрації                                                      Світлана ОНИЩУК