Кваліфікаційні іспити розпочато!

Вітаємо студентів 4 курсу спеціальності «Початкова освіта» (освітньо-професійна програма Початкова освіта) з успішною здачею кваліфікаційного іспиту з педагогіки та методик навчання освітніх галузей початкової школи.

Студенти підтвердили хороший та відмінний рівень знань ключових понять та змісту інноваційних педагогічних технологій, методів та прийомів їх реалізації у практиці навчання освітніх галузей, передбачених Державним стандартом початкової школи. Акцентували увагу на проблемах організації навчання з використанням інформаційно-комунікативних та цифрових технологій, забезпеченні взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Випускники продемонстрували принципи, інструменти та знання платформ, методик та технологій дистанційної освіти для початкової школи. Свої відповіді аргументували невеликим, але важливим досвідом організації освітнього процесу онлайн під час переддипломної практики з використанням платформ Zoom, Classroom, Classtime та ін. Це свідчить про здатність майбутніх педагогів перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності в залежності від вимог часу.

Найбільш повні, змістовні відповіді, які характеризувались творчим, креативним підходом до розв’язання педагогічних ситуацій та методичних завдань, були у студентів 4-А курсу Вінтоняк Христини, Григорчук Іванни, Костюк Мирослави, Михальчук Ілони, 4-Б – Боєчко Наталії, Соловей Оксани, 4-П1 – Арсенича Тараса, Дем’янчук Анни, Копильців Надії, Стефурак Марії, 4-П2 – Бордюх Ілони, Сончак Ніни.