Перший крок до омріяного диплому

Випускники 2 курсу спеціальності «Соціальна робота» успішно здали перший комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності (освітньо-професійна програма Соціальна робота).

Відповіді студентів дають можливість стверджувати, що вони добре володіють матеріалом, ключовими поняттями та методикою соціально-педагогічної роботи, вміють пов’язати теоретичні знання із ситуаціями практичного характеру, розуміють сучасні проблеми соціально-педагогічної діяльності.

Випускники підтвердили хороший та відмінний рівень знань нормативно-правової бази соціальної допомоги, основних напрямків соціальної роботи з окремими категоріями клієнтів та їх застосування в практичних ситуаціях.

Член комісії, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ворощук О.Д. відзначила найбільш повні та змістовні відповіді Андрушко Юлії та Ігнатенко Юлії.