“Живі” моделі при вивченні математики у початковій школі

13 лютого 2019 року, в рамках тижня математики, фізики та інформатики, Гречуком В. Ю., викладачем математики, інформатики та методики інформатики у початковій школі, було проведено практичне заняття «Використання динамічних моделей при вивченні математики у початковій школі».

На занятті викладач познайомив студентів із комп’ютерним середовищем динамічної геометрії GeoGebra та його можливостями для створення динамічних моделей або «живих» малюнків Було продемонстровано більше 50 динамічних моделей, які створені викладачами Гречуком В.Ю. та Кіщук Н.В. для комп’ютерної підтримки уроків математики у початковій школі і всі вони опубліковані на офіційному сайті GeoGebra.

Було продемонстровано моделі трьох видів:

  • моделі для ілюстрації математичних фактів;
  • моделі для проведення досліджень;
  • компетентнісно-орієнтовані навчальні середовища.

У всіх представлених зразках активно використовується образно-графічна математична мова.

Особливу увагу викладач звернув на компетентнісно-орієнтовані навчальні середовища, оскільки завдання такого типу майже відсутні у сучасному освітньому просторі. Такі середовища дозволяють молодшим школярам самостійно ставити проблему і вирішувати її. Для цього у GeoGebra створюються доступні для дітей інструменти і формулюються прості і зрозумілі правила гри. Завдяки цьому учні, у процесі гри, здобувають досвід самостійного освоєння нових знань.